Հայ

Վարչական անձնակազմի անվանացանկ


                հ/հ

Հաստիքի անվանումը

Անուն , ազգանուն, հայրանուն

1

ՈՒսումնական հաստատության տնօրեն

Արգամ    Գագիկի  Դովլաթյան

2

Տնօրենի տեղակալ` ուսումնական աշխատանքների գծով

Խաչանուշ  Երեմի  Սարգսյան

3

Տնօրենի տեղակալ` կազմակերպադաստիարակչական  աշխատանքի գծով

Էլյա    Նահապետի   Սարգսյան