Հայ

Համագործակցության ծրագրեր

Картинки по запросу our story


  Համագործակցության շրջանակները և իրականացրած ծրագրերը


1.    «Փրկեցեք երեխաներին» ամերիկյան կազմակերպության եղեգնաձորյան գրասենյակ - Համակարգչային
        ուսուցման կենտրոնի ստեղծում;
2.     IREX – Ինտերնետ կենտրոնի հիմնադրում;
3.     Համաշխարհային բանկ - Կրթության որակի և համապատասխանության ծրագիր;
4.     Գերմանիայի մեծահասակաների ուսուցման ժողովրդական համալսարանների միության                                  միջազգային համա        գործակցության  ինստիտուտ (IIZ/DVV) - «Գիդերի վերապատրաստման ծրագիր»;
5.     Գերմանիայի մեծահասկաների ուսուցման ժողովրդական համալսարանների միության  միջազգային
        համագործակցության ինստիտուտ (IIZ/DVV), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
        և Եղեգնաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն - «Կարող» վերապատրաստման  ծրագիր գործա-
        զուրկների համար;
6.     Եղեգնաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն - «Շուկայագիտության դասընթաց գործազուրկների
        համար»;7.     Եղեգնաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն - «Խոհարարների վերապատրաստման դասընթաց»        գործազուրկների համար;
8.      ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն - «Փոքր բիզնես» ծրագիր;
9.      «Անուշավան Աբրահամյան կրթական հիմնադրամ»- Արհեստագործական ուսումնարանների  և  քոլեջների 
         բարեկարգում և զարգացմանը նպաստող ծրագրերի իրականացում;
10.   «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչության և «Մասնագիտական կրթության բարեփո
         խումներ» հասարակական կազմակերպության հետ՝ «Մասնագիտական  կրթություն և զբաղվածություն
         հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար» ծրագրի շրջանակներում՝  Սոցիալական  ձեռնար -
         կության ստեղծում;
11.    ԱՕԱԿ հիմնադրամի հովանավորչության շնորհիվ՝  Ռոբոտաշինության լսարանի հիմնում;
12.    Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ)  կողմից և Գերմանիայի Դաշ-
         նային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության պատվի
         րակմամբ «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի աջակցությամբ՝ 
         Գինեգործություն մասնագիտության հեռավար ուսուցման իրականացում;
13.   Գինեգործության ոլորտում գերմանական դուալ ուսուցման համակարգի ներդրում:

Картинки по запросу save the children logoКартинки по запросу giz edu logoКартинки по запросу anoushavan abrahamian educational fund