ՀայՎայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի աշխատակազմ
      Մարդկային ռեսուրսը կազմակերպության մեծագույն արժեքն է...

  ՎՁՏՊ քոլեջում դասավանդում են բանիմաց դասախոսներ, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում ուսանողներին խորը և կայուն գիտելիքներով զինելու, բարոյական ոգով դաստիարակելու և կյանքի նոր փուլ մուտք գործելու հարցում հնարավորինս աջակցելու համար: