Հայ

Հետազոտական աշխատանքներ

Բեռնել

Հարցաթերթիկներ
Ռեսուրսներով բավարարվածության ուսանողների կարծիքների վերլուծություն
Հարցաթերթիկների փաթեթ
2020-2021 ուս․ տարվա «Հաշվ․ տեխ. և ավ. համ. ծր.ապ․» մասնագիտության դիպլոմային աշխատանքների թեմաները
2019-2020 ուս․ տարվա «Հաշվ․ տեխ. և ավ. համ. ծր.ապ․» մասնագիտության դիպլոմային աշխատանքների թեմաները
2018-2019 ուս․ տարվա «Հաշվ․ տեխ. և ավ. համ. ծր.ապ․» մասնագիտության դիպլոմային աշխատանքների թեմաները
Մասնագիտական աշխատակազմի կարիքների վերլուծություն
Բիզնես կրթություն գործընկերություն հիմնադրամի հետ իրականացված հետազոտություն
«Կրիպտոգրաֆիա և ինֆորմացիայի գաղտնագրում» թեմայով դիպլոմային աշխատանք
Տակառագործության ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
Հետազոտական գործ և ուսումն. գործ. ուս. բավ. վերլուծություն
Հետազոտական գործ և ուսումն. գործ. դասախոսների բավարարվածության վերլուծություն
Զբոսաշրջային փաթեթ Wonderful Armenia
Զբոսաշրջային փաթեթ To Free Artsakh
Հետազոտությունների կազմակերպման և համակարգման կառուցվածքային սխեման