Հայ

Հետազոտական աշխատանքներ

Բեռնել

2018-2019 ուս․ տարվա «Հաշվ․ տեխ. և ավ. համ. ծր.ապ․» մասնագիտության դիպլոմային աշխատանքների թեմաները
Զբոսաշրջային փաթեթ To Free Artsakh
Զբոսաշրջային փաթեթ Wonderful Armenia
Հետազոտական գործ և ուսումն. գործ. դասախոսների բավարարվածության վերլուծություն
Հետազոտական գործ և ուսումն. գործ. ուս. բավ. վերլուծություն
Տակառագործության ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
«Կրիպտոգրաֆիա և ինֆորմացիայի գաղտնագրում» թեմայով դիպլոմային աշխատանք
Հետազոտությունների կազմակերպման և համակարգման կառուցվածքային սխեման
Մասնագիտական աշխատակազմի կարիքների վերլուծություն
Հետազոտական աշխատանք <<Զբոսաշրջություն>> մասնագիտության ներդրման նախադրյալները՝ Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում
2019-2020 ուս․ տարվա «Հաշվ․ տեխ. և ավ. համ. ծր.ապ․» մասնագիտության դիպլոմային աշխատանքների թեմաները
2020-2021 ուս․ տարվա «Հաշվ․ տեխ. և ավ. համ. ծր.ապ․» մասնագիտության դիպլոմային աշխատանքների թեմաները
Հարցաթերթիկների փաթեթ
Ռեսուրսներով բավարարվածության ուսանողների կարծիքների վերլուծություն
Հարցաթերթիկներ
Հետազոտական աշխատանք Մասնագիտական կողմնորոշման ընթացքում ուսումնառողների հետաքրքրվածության բացահայտում ըատ ՎՁՏՊՔ-ում առկա մասնագիտությունների 2018-2021թթ.
Բիզնես կրթություն գործընկերություն հիմնադրամի հետ իրականացված հետազոտություն