Հայ


           Գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման ներկա փուլում շարունակական կրթության բնագավառում լայն տարածում ունի հեռավար ուսուցումը, շահագրգիռ անձանց որը հնարավորություն է տալիս առցանց  ստանալու  համապատաս խան  ուսում կամ մասնակցելու վերապատրաստման դասընթացներին իրենց հարմար վայրում եւ հարմար ժամերին. Հեռավար դասընթացների առանձնահատկությունն այն է, որ ժամային սահմանափակումներ չկան և դասընթացներն ևական իար դասախոսը և ուսանողը միմյանց իրական կյանքում կարող են և չհանդիպել, իսկ շփումն իրականացվում է առցանց ՝ ֆորումների և տեսակոնֆերանսների  միջոցով: 

Էլեկտրոնային ուսուցման ներդրումը,  այդ  թվում  նաեւ  տեղեկատվական  հաղորդակցման  տեխնոլոգիաների կիրառումը,  օգտագործումը ՄԿՈՒ համակարգում  ունի  բազմաթիվ  առավելություններ  եւ  բարելավվում  է   մատուց 
վող  կրթական ծառայությունների  որակը,  ամրապնդելով  սոցիալական համագործակցությունը և ապահովելով աշխատաշուկայում մրցակցությունը, բարձրացնելով ՄԿՈՒ հաստատությունների հեղինակությունը  և վարկանիշը:

ՄԿՈՒում  ուսուցման  նոր  եւ  արդյունավետ  մեխանիզմների  ներդրումն  ու շարունակական  զարգացումը նպաստում է ուսուցման  ճկուն  համակարգի ձեւավորմանը,  ստեղծելով  բարենպաստ  պայմաններ աշխատաշուկայի  կողմից պահանջվող կարողություններին   եւ հմտություններին միտված  ուսուցման եւ արդյունավետ  գնահատման  համար:


Картинки по запросу ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ համագործակցություն giz


   Էլ. դասընթացի կազմակերպման և իրականացման հաջողված օրինակ է՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) կողմից և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի աջակցությամբ՝ Գինեգործություն մասնագիտության հեռավար ուսուցման իրականացումը ՎՁՏՊ քոլեջում::