Հայ

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ՝ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ

 Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը մասնակցում է Գերմանական միջազգային համագործակցություն ընկերության(ԳՄՀԸ)  կողմից Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում  ծրագրի շրջանակներում մշակված ՄԿՈՒ համակարգի ոլորտում մարդկային ռեսուրսների զարգացման ծրագրին, որի նպատակն է բարձրացնել սոցիալական համագործակցության դերը կրթական ծրագրերի մշակման և արդիականացման ընթացքում: ՄԿՈՒ-ում ուսուցման նոր և արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումն ու շարունակական զարգացումը կնպաստեն ուսուցման ճկուն համակարգի ձևավորմանը՝ ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ աշխատաշուկայի կողմից պահանջվող կարողություններին և հմտություններին միտված ուսուցման և գնահատման համար:

Քոլեջի աշխատանքային թիմը  ծրագրի նախապատրաստման շրջանում ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել և  լուրջ աշխատանք է կատարու փորձնական ծրագրի մշակման ուղղությամբ՝ծրագրի հաջող իրականացման նպատակով:

 ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՔՈԼԵՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ Է ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ <<ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ:
2015
2015