Հայ

«Անուշավան և Օֆիկ Աբրահամյան» կրթական հիմնադրամ


   

«ԱՆՈՒՇԱՎԱն ԵՎ ՕՖԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ.
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ՄԵԾ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐԸ   Անուշավան և Օֆիկ Աբրահամյան Կրթական Հիմնադրամն իր գործունեություն է ծավալում ինչպես անապահով երիտասարդների կրթական հնարավորությունների՝ հատկապես արհեստագործական հմտությունների վերապատրաստման  ապահովման, այնպես էլ՝  ՀՀ մարզերում երիտասարդության միջին մասնագիտական և արհեստագործական հմտությունների զարգացման նպատակով՝ նպաստավոր պայմանների ստեղծման և շարունակական աջակցման ուղղությամբ: 

2006 թվականից՝ բարերարը նախարարության հետ համատեղ ՄԿՈՒ ոլորտում իրականացնում է համատեղ ծրագրեր մարզային ուսումնական հաստատություններում. ԱՕԱԿՀ-ի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի տարբեր մարզերում հիմնանորոգվել են միջին մասնագիտական ​​կրթօջախները եւ ստեղծվել են բազմաթիվ արհեստանոցներ, կարուձևի և դիզայնի, վարսավիրության և դիմահարդարման, շինարարության, ատաղձագործության, սնունդի ու սպասարկման, համակարգչային սպասարկման եւ վերապատրաստման, ինչպես նաեւ Հայաստանի 9 քոլեջներում բացվել են  ռոբոտաշինության եւ համակարգչային ծրագրավորման արհեստանոցներ:

ԱՕԱ կրթական հիմնադրամի հովանավորության շնորհիվ, տարիներ առաջ վերանորոգվել է քոլեջի տանիքը, տեղադրվել է ջեռուցման լոկալ համակարգ, փոխարինվել են պատուհանները, ինչպես նաեւ, արհեստագործական ուսուցումը մարզում զարգացնելու նպատակով, բացվել են արհեստագործական մասնագիտություններ` 
.
 1. Հասարակական սնունդ, 
 2. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում, 
 3. Կարի արտադրության  և տեխնոլոգիա,
 4. Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն:
.
Նշված մասնագիտությունների ուսումնական գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով, հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ, ՎՁՏՊ քոլեջին տրամադրվել են անհրաժեշտ մասնագիտական ​​սարքավորումներ և  նյութեր: 2016թ.-ին հիմնադրամը նվիրել է քոլեջին ռոբոտաշինության լսարան, որը մեծ հեռանկարներ և հնարավորություններ է ստեղծել քոլեջի ուսանողների գործունեության համար: Այստեղ ուսանողներն ուումնասիրում են համակարգչային ծրագրավորում, եռաչափ տպագրություն, ռոբոտաշինական նախագծում, ստեղծում և կառավարում:

ՎՁՏՊ քոլեջում ստեղծվել է նաև հիմնադրամի անկախ հանձնախումբ, որը բաղկացած է նախագահից, դասախոսներից, ուսանողներից և ծնողներից: Հանձնախմբի հրավիրված նիստերի ընթացքում հնչում են տարրատեսակ քննարկումներ, տրվում են առաջարկներ, որոնք այնուհետ կյանքի են կոչվում հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ: 


Անուշավան և Օֆիկ Աբրահամյան Կրթական Հիմնադրամի նախագահ, ՎՁՏՊ քոլեջի 

բարերար՝  Անուշավան Աբրահամյանի  այցերի  դրվագներից կազմված ֆոտոշարք