Հայ

ՏՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Նախագահ՝ Արգամ  Դովլաթյան

Անդամներ՝ Խաչանուշ Սարգսյան

Էլյա Սարգսյան

Մեհրանուշ  Սահակյան

Մարո Վաղարշակյան

Սուսաննա   Հակոբյան

Հասմիկ   Գևորգյան

Աշխեն Պողոսյան

Նարինե Հովհաննիսյան

Արմինե Միքայելյան

Սաթենիկ Բաբայան

Գոհար Ավետիսյան

Լուսյա Մարտիրոսյան