Հայ

Ուսանողական  խորհուրդ

 

    Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում գործում է ուսանողական խորհուրդ, որի գործունեության շրջանակները լայն ու ընդգրկուն են` ուսանողների հասարակական ակտիվության բարձրացմանն ուղղված  տարաբնույթ աշխատանքների իրականացում, գեղագիտական, աշխատանքային, հայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումների, ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպում, ուսանողներին հուզող խնդիրների վերհանում և լուծման ուղիների մշակում, մարզում գործող այլ ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության հաստատում, մարզի կարևոր միջոցառումներին, ակցիաներին ակտիվ մասնակցություն և այլն:

            Ուսանողական խորհրդի կազմը.

Էլեն Բեգլարյան  /նախագահ/

Մեկական  ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր կուրսից