Հայ
Ո Ւ Ս Ա Ն Ո Ղ Ա Կ Ա Ն   ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу education

           Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ 
    Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում գործում է ուսանողական խորհուրդ, որի գործունեության շրջանակները լայն ու ընդգրկուն են` ուսանողների հասարակական ակտիվության բարձրացմանն ուղղված տարաբնույթ աշխատանքների իրականացում,գեղագիտական, աշխատանքային, հայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումների, ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպում, ուսանողներին հուզող խնդիրների վերհանում և լուծման ուղիների մշակում, մարզում գործող այլ ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության հաստատում, մարզի կարևոր միջոցառումներին, ակցիաներին ակտիվ մասնակցություն և այլն:Картинки по запросу people ICON gif transparent Ստւդենտս


   ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

2020-2021 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ

 

1.Գալստյան Վազգեն – Զբոսաշրջություն, 3-րդ կուրս , նախագահ

2.Ղևոնդյան Սոնա- Զբոսաշրջություն, 3-րդ կուրս, փոխնախագահ

4.Մակարյան Աննա – Զբոսաշրջություն, 2-րդ  կուրս, քարտուղար

5.Մհերյան Մհեր – Զբոսաշրջություն, 2-րդ կուրս

6.Ենոքյան Միլենա – Զբոսաշրջություն, 1-ին կուրս

7.Գրիգորյան Ռուզան – Զբոսաշրջություն, 1-ին կուրս

8.Խաչատրյան Մերի – Հաշվապահական հաշվառում, 1-ին կուրս

9.Ավետիսյան Մարիա- Հաշվապահական հաշվառում, 1-ին կուրս

10. Ստեփանյան Մերի - Հաշվապահական հաշվառում, 2-րդ կուրս

11.Ավագյան Մանե - Հաշվապահական հաշվառում, 2-րդ կուրս

12.Սարդարյան Կարեն - Հաշվապահական հաշվառում, 3-րդ կուրս

13.Մնացականյան Ինա - Հաշվապահական հաշվառում, 3-րդ կուրս

14. Խաչատրյան Վարդերես- Իրավագիտություն, 2-րդ կուրս

15. Հակոբյան Էլեն- Հաշվող. տեխ.և ավտոմ.համ. ծրագր. ապ, 1-ին կուրս

16.Հովհաննիսյան  Լուսինե- Հաշվող. տեխ.և ավտոմ.համ. ծրագր. ապ, 1-ին կուրս

17.Գասպարյան Ռաֆիկ- Հաշվող. տեխ.և ավտոմ.համ. ծրագր. ապ, 2-րդ կուրս

18. Մանասերյան Վազգեն -Հաշվող. տեխ.և ավտոմ.համ. ծրագր. ապ, 2-րդ կուրս

19. Շավարշյան Վանիկ -Հաշվող. տեխ.և ավտոմ.համ. ծրագր. ապ, 3-րդ կուրս

20. Սարգսյան Արմինե -Հաշվող. տեխ.և ավտոմ.համ. ծրագր. ապ., 3-րդ կուրս

21. Պետրոսյան Վահե- Հաշվող.  տեխ. և ավտոմ. համ. ծրագր. ապ., 4-րդ կուրս

22. Հունանյան Ալիկ- Խոհարարական գործ,1-ին կուրս

23 Մկրտչյան Աննա- Խոհարարական գործ, 2-րդ կուրս

24. Մնացականյան Լիլիթ -Խոհարարական գործ, 3-րդ կուրս

25 Սահակյան Արայիկ- Փայտագործություն, 2-րդ կուրս

26. Ստեփանյան Դավիթ- Փայտագործություն, 3-րդ կուրս

27. Շահինյան Արմեն- Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն, 1-ին կուրս

28.Թադևոսյան Սյուզի-  Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն, 3-րդ կուրս