Հայ

Կարիերայի  կենտրոն

 

        Կարիերայի  կենտրոնը Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի համեմատաբար նոր ձևավորված ստորաբաժանումներից է: Նրա հիմնական  գործառույթներն են.

  1. Մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպում դպրոցականների շրջանում

2.Քոլեջի ուսանողների շրջանում մասնագիտությունների շուրջ զրույցների և   քննարկումների կազմակերպում

     3.Զբաղվածության կենտրոնում գրանցված գործազուրկների հետ աշխատանքների կազմակերպում /վերապատրաստումներ, դասընթացներ, կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր/

     4.Կարիերայի  կենտրոնում ընդգրկված ունկնդիրների հետ տարաբնույթ աշխատանքների կազմակերպում

Կարիերայի  կենտրոնի գործունեության  հեռանկարները.

            աօտար լեզուների ուսուցում

            բբիզնես ծրագրերի ուսուցում

            գհամակարգչային ծրագրերի ուսուցում

            դտարածաշրջանի    աշխատաշուկայի    պահանջարկին   համապատասխանող

               մասնագիտությունների պրոպագանդա

            եմասնակցություն դրամաշնորհային ծրագրերին

            զ/ խորհրդատվությունների  կազմակերպում իրավունքի, հաշվապահական հաշվառման, հարկային դաշտի վերաբերյալ