Հայ

Ռազմավարական ծրագրեր


Բեռնել

2016-2021թթ․ Ռազմավարական ծրագիր, ժամանակացույց
Զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծ, ժամանակացույց 2021-2026թթ․
Որակի ապահովման բաժնի ռազմավարական ծրագիր, ժամանակացույց 2016-2021թթ.
Հետազոտության ոլորտի ռազմավարությունը 2016-2021թթ.
Գրադարանի ռազմավարական ծրագիր, ժամանակացույց 2016-2021թթ.
Արտաքին կապերի և միջազ․ ռազմ․ ծրագիր և ժամանակացույց 2016-2021թթ.
Ամբիոնների ռազմավարական ծրագիր և ժամանակացույց 2016-2021թթ.
ԱՀՈՒ հիմնախնդիրներ
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց 2016-2021թթ․
Հետազոտության ոլորտի ռազմավարությունը 2016-2021թթ.
5 տարվա զարգացման ծրագիր 2021-2026թթ.