Հայ

Կանոնակարգեր, աշխատակարգեր և ընթացակարգեր

Հղումների ցանկը

Բեռնել

Մանկավարժական աշխատողների նշանակման մրցութային ընթացակարգ
Ակադեմիական ազնվության կարգ
Փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգ և մեխանիզմներ
Ներքին շահակիցներ ընթացակարգ
Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ
Հեռավար (առցանց) ուսուցման իրականացման կանոնները և վերահսկման մեխանիզմը
Բենչմարքինգի (համեմատական վերլուծության) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Աշխատակիցների փոխարինելիության կարգ
Արտաքին շահակիցների ընթացակարգ
Տնօրենի ընտրության ընթացակարգ
Արտաքին կապ. և միջազգ. նպ. քաղաք. և մեխանիզմներ
← Նախորդը 1  2  3  Հաջորդը →