Հայ

ԲՈՒՀ-երի հետ պայմանագրեր

 

            Համաձայն կառավարության  հրամանի և Հայաստանի մի շարք պետական բուհերի հետ կնքած  պայմանագրերի` Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտները հնարավորություն ունեն իրենց կրթությունը շարունակել բուհերի համապատասխան բաժիններում:

            Ստորև ներկայացնում են բուհերի ցանկը.

1.    Երևանի պետական համալսարան

2.    Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  համալսարան

3.    Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

4.    Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան

5.    Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան

1912թ-ին քոլեջի` բարձր առաջադիմություն ունեցող 7 շրջանավարտներ իրենց կրթությունը շարունակում են Երևանի պետական համալսարանում: