Հայ

Ու շ ա դ ր ու թ յու ն

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

            ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ

2017-2018 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

                     ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

Միջին մասնագիտական  կրթություն

 

N

Մասնագիտությունը

Կրթության հիմքը

Ուսման տևողությունը

Ուսուցման համակարգը

Որակավորումը

1.

Հաշվապահական հաշվառում

հիմնական ընդհանուր

3 տարի

անվճար

վճարովի

հաշվապահ

 

միջնակարգ ընդհանուր

2 տարի

անվճար

վճարովի

2.

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում   

միջնակարգ ընդհանուր

3 տարի

անվճար

վճարովի

տեխնիկ՝

հաշվողական

 տեխնիկայի և 

ավտոմատ 

համակարգերի 

ծրագրային 

ապահովման

հիմնական ընդհանուր

4 տարի

անվճար

վճարովի

3.

Իրավագիտություն

միջնակարգ ընդհանուր

2 տարի

վճարովի

իրավագետ
4.

Զբոսաշրջություն

միջնակարգ ընդհանուր

2 տարի

անվճար

վճարովի

մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների

5.

Ֆինանսներ /հեռակա ուսուցում/

միջնակարգ ընդհանուր

3 տարի

վճարովի

ֆինանսիստ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Արհեստագործական կրթություն

 

N

Մասնագիտությունը

Կրթության հիմքը

Ուսման տևողությունը

Ուսուցման համակարգը

Որակավորումը

1.

Զարդակիրառական նշանակության փայտյա իրերի պատրաստում

հիմնական ընդհանուր

3 տարի

 

անվճար

 

պատրաստող` փայտյա գեղարվեստա-կան իրերի

2.

Խոհարարական գործ

հիմնական ընդհանուր

3 տարի

 

անվճար

 

խոհարար

միջնակարգ ընդհանուր

1 տարի

վճարովի

3.

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

միջնակարգ ընդհանուր

1 տարի

 

վճարովի

 

դերձակ

 

 

 

 

Պահանջարկի դեպքում քոլեջը կարող է իրականացնել կարճաժամկետ ուսուցում հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 

1. Կար և մոդելավորում

2. Հրուշակագործություն

3. Սեղանի ձևավորում                            

4. Խոհարարություն                                                     

5. Վարսահարդարում 

6. Վարորդական դասընթացներ

7. Համակարգչային օպերատորություն

8. Փայտի գեղարվեստական մշակում

9. Քարի գեղարվեստական մշակում

10. Հաշվապահական հաշվառում

11. Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

12. Ժամանակակից ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ախտորոշում)

 

Համագործակցության և Եվրոծրագրում ընդգրկելու շնորհիվ` քոլեջն ունի նյութատեխնիկական հզոր բազա

 

Բոլոր բաժիններում ուսման վարձը կազմում է  տարեկան 120 000 /մեկ հարյուր քսան հազար/ դրամ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով` ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 3, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ: Հեռախոսներ` 2-53-75, 6-20-58: 

Այստեղից կարող եք բեռնել Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի 2017թ. ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների  

2017
2017
2017
2017