Հայ
ԿԱՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ , ՀՈՒՍԱԼԻ ԱՊԱԳԱ
ՄԱՏՉԵԼԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ              
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ

Դուք  կարող եք կրթություն ստանալ հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

Միջին մասնագիտական կրթություն
հ/հ      
ԴասիչըՄասնագիտության անվանումըԿրթության հիմքըՈւսման տևողությունը
10601«Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»միջնակարգ ընդհանուր2 տարի
20302«Հայոց լեզվի դասավանդում»միջնակարգ ընդհանուր3 տարի
30201«Իրավագիտություն»միջնակարգ ընդհանուր տարի
41705«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում»միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական ընդհանուր
տարի


4տարի
52201«Հաշվողական մեքենաներ, համակարգեր, համալիրներ և ցանցեր»միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական ընդհանուր
 տարի


4տարի
62203«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական ընդհանուր
 տարի


4տարի
70603«Ֆինանսներ» /հեռակա ուսուցմամբմիջնակարգ ընդհանուր   տարի

Արհեստագործական կրթություն
հ/հԴասիչը Մասնագիտության անվանումը Կրթության հիմքը Ուսման տևողությունը
12704«Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» հիմնական 
ընդհանուր
3 տարի
20515«Զարդակիրառական արվեստ» /Փայտամշակում/ հիմնական
ընդհանուր
3 տարի
32311«Հասարակական սնունդ»  /Խոհարարություն/ հիմնական
ընդհանուր

միջնակարգ 
ընդհանուր
3 տարի


1 տարի

Կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր

1. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում
2. Վարորդական  դասընթացներ
3. Համակարգչային օպերատորություն
4. Համակարգիչների շահագործում
5. Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
6. Բարմեն
7. Մատուցող
8. Մատնահարդարում
9. Հրուշակագործություն
10. Խոհարարություն
11. Ատաղձագործություն, մանրահատակագործություն, ապակեգործություն
12. Շենքերի, կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ
13. Շինարարական, հարդարման աշխատանքների իրականացում