Հայ

Բեռնել

Փոխըմբռման հուշագիր Գլուխովյան գիմնազիայի հետ
Դուալ ուսուցման ծրագրի իրականացման փոխըմբռնման հուշագիր
Հուշագիր Ինովացիոն և Տեխնոլոգիական համայնք 2019
Հուշագիր Լեհաստանի Սկեռնևիցեի գիմնազիայի հետ
Համագործակցության հուշագիր քոլեջի և «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամի միջև
Մասնագիտական կրթության համագործակցության պայմանագիր
Մասնագիտական կրթության և ուսուցում-համագործակցություն Հարավային Կովկասում ծրագրի պայմանագիր
Փոխըմբռնման հուշագիր գերմանական Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern կառույցի հետ