Հայ

     Վայոց-ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի
.
ուսանողները՝ Կարիերայի կենտրոնի ուղեկցությամբ, այցելեցին Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան 

և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ՝ ծանոթանալով առկա աշխատատեղե-

րին և աշխատակազմի գործունեությանը: